کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کسب پیروزی بزرگ برای گروه‌های طرفدار سقط جنین در کانزاس

ایالت کانزاس در آمریکا در یک همه پرسی از حق سقط جنین حمایت کرد؛ نتیجه این همه‌پرسی یک پیروزی بزرگ برای گروه‌های طرفدار حق سقط جنین محسوب می‌شود.

 این اولین آزمون انتخاباتی از زمانیست که دادگاه عالی درایالات متحده آمریکا به ایالت‌ها اجازه داد تا این رویه را ممنوع کنند.  اگر نتیجه رأی‌گیری به سمت دیگری پیش می‌رفت، قانونگذاران می‌توانستند سقط جنین را در کانزاس محدود یا ممنوع کنند.  برآوردها حاکی از آن است که بیش از شصت درصد از رای‌دهندگان در ایالت کانزاس به حمایت از حق قانونی ایالتی برای زنان به منظور دسترسی به سقط جنین رأی داده‌اند. در حال حاضر این آمار فقط یک برآورد است و نتیجه رسمی تا یک هفته دیگر تایید خواهد شد.