کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کاهش محکومیت چهار فعال کارگری پس از پذیرش اعاده دادرسی

احکام حبس کیوان مهتدی،آنیشا اسداللهی،رضا شهابی و حسن سعیدی فعالین کارگری محبوس در زندان اوین روز یکشنبه 20 خردادماه پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض،به سه سال و هفت ماه زندان برای هر یک کاهش یافت.

شعبهٔ 39 و 9 دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیوان مهتدی،حسن سعیدی،آنیشا اسداللهی و رضا شهابی پرونده ها را برای رسیدگی به شعبه های هم‌عرض ارسال کردند و شعبه های هم‌عرض نیز با نقض حکم اولیه،حکم به محکومیت سه سال و هفت ماه قابل اجرا برای هر یک از آنان صادر کرد.کیوان مهتدی در تاریخ 19 اردیبهشت‌ماه 1401 توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به بند 4 زندان اوین منتقل شد.در خصوص زندانی دیگر،آنیشا اسداللهی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری،مجموعا به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد.