کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کاهش صادرات فرش ایران

رئیس کمیسیون فرش،هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی رژیم فاش کرد که ارزش دلاری صادرات فرش ایران در فاصله پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به یک هشتم مقدار آن در سال نخست این دوره رسیده است.

این کارگزار رژیم میگوید:صادرات فرش ایرانی از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۹۶ با سقوط آزاد طی سه سال به کمتر از۱۰۰ میلیون دلار رسید و در سال گذشته به ۵۲ میلیون دلار و امسال به کمتر از این مقدار رسیده است.الزام تاجران به پیمان‌سپاری ارزی بخشی از سیاست اقتصادی ایران برای جلوگیری از خروج ارز ناشی از صادرات بود که پس از بحران ارزی ۱۳۹۷ تصویب و اجرا شد.بانک مرکزی و صادرکنندگان طی سال‌های اخیر بارها بر سر نرخ تبدیل ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی دچار اختلاف شده‌اند.آنها و به صورت ویژه اتاق بازرگانی خواهان این است که ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی به نرخ بازار آزاد محاسبه شود.بانک مرکزی اما نرخ سامانه نیمایی را برای ارز صادرات محاسبه می‌کند.