کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به درمان

مراکز درمانی خصوصی از دریافت دفترچه های سازمان تامین اجتماعی و پذیرش بیماران به این مراکز سر باز می زنند.

کارگران و بازنشستگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی بارها از عدم پذیرش دفترچه‌ی بیمه درمانی خود در مراکز درمانی خصوصی خبر داده‌اند که دلیل آن نپرداختن بدهی سازمان تامین اجتماعی به این مراکز اعلام شده است. گفتنی است، بیماران دارای دفترچه تامین اجتماعی که اغلب حداقل دستمزد را دریافت میکنند از درمان محروم یا خود ناگزیر به پرداخت هزینه آن شده‌اند.دبیرشورای عالی نظام پزشکی کشور نسبت به قطع کامل ارائه خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان این سازمان هشدار داده و گفته است که خواستار نشست فوری با مدیریت تامین اجتماعی می باشد.