کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کاهش حکم حبس عزیز قاسم زاده توسط دادگاه تجدید نظر رژیم

محکومیت عزیز قاسم زاده فعال صنفی فرهنگیان روز شنبه 29 اردیبهشت ماه توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به یک سال حبس کاهش یافت.

بر اساس حکمی که اخیراً توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر و به وکلای عزیز قاسم زاده ابلاغ شده،محکومیت وی از دو سال حبس به اتهام نشر اکاذیب،به یک سال حبس کاهش یافت.این محکومیت یک ساله در تاریخ هفدهم اسفند ۱۴۰۲ به پایان رسیده بود،اما صدور این حکم در دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن،با هفتاد و یک روز تاخیر صورت گرفته است.عزیز قاسم‌ زاده که از نوزدهم فروردین ۱۴۰۲ دوران محکومیت حبس خود را در زندان لاکان رشت گذراند،در صورت اعمال شدن قانون تجمیع و اجرای مجازات اشد و با احتساب ایام بازداشت موقت در دو نوبت،باید با پایان یک سال حبس،در روز هفدهم اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد میشد.قاسم زاده علیرغم بیماری و نیاز به درمان تا شصت و یک روز بعد یعنی هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ از این حق قانونی محروم نگه داشته شد.