کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

کارگران مردم آزادیخواه!

اطلاعیه ی شماره یازذهم

صبح روز دوشنبه 23 بهمن ماه مطلع شدیم که عثمان اسماعیلی را از زندان مرکزی سقز به سنندج انتقال داده اند. پس از پیگیری خانواده؛ یکی از مسئولین زندان مرکزی سقز گفته، وی را برای انجام آزمایشات و شروع مراحل درمان به پزشکی قانونی سنندج انتقال داده اند. انتقال آقای اسماعیلی به سنندج کاملا مخفیانه صورت گرفته و تا کنون خانواده و کمیته دفاع از ایشان از نحوه انتقال و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند، که آیا قرار است در یکی از مراکز درمانی سنندج بستری شوند؟ یا اینکه صرفا برای انجام آزمایشات به پزشکی قانونی سنندج انتقال یافته اند.
اعضای کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی ضمن وخیم دانستن وضعیت سلامتی آقای اسماعیلی؛ پنهان کاری نهادهای امنیتی از انتقال وی به سنندج و بی اطلاعی خانواده از روند درمان ایشان را غیر قابل درک می داند و معتقدیم خانواده نامبرده باید بطور کامل در جریان مرحله به مرحله درمان ایشان، قرار داشته باشند.
کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی
بهمن ماه 1402
سخنگوی کمیته : یدالله صمدی