کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

چهارمین روز از اعتصاب کارگران ایران‌خودرو تبریز

روز شنبه 6 آذرماه کارگران شرکت ایران‌خودرو تبریز در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع زدند.

کارگران ایران‌خودرو تبریز خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها با کارگران سایر کارخانجات ایران‌خودرو و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. این کارگران جمعه شب را نیز در محیط کارخانه تحصن کردند. هم‌اکنون کارگران ۳ شیفت کاری این مجموعه در کارخانه حضور دارند، اما در اعتراض به وضعیت موجود از حضور در خط تولید، خودداری کرده اند. گفتنی است ۱۵ آبان کارگران ایران‌خودرو تبریز، به علت تعویق در پرداخت ماهانه، دست به اعتراض صنفی زده بودند. در جریان این تجمع وعده داده شد که در مدت ۱۵ روز به خواسته‌های کارگران ترتیب اثر داده شود. به گفته کارگران تاکنون هیچ یک از وعده های داده شده محقق نشده است.