کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

چندمین روز تجمع کارگران شهرداری شوش

روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه، کارگران شهرداری شوش برای چندمین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه دست به تجمع زدند.

شهرداری شوش همچنان بی‌‌اعتنا به خواسته این کارگران از انجام خواسته‌های آنها سر باز می‌زند. مقام‌های شهرداری و فرمانداری با سوءاستفاده از اعتراض کارگران، آنها را به حال خود رها کرده‌اند. کارگران در روزهای گذشته با تجمع‌های پی در پی در برابر شهرداری و فرمانداری در اعتراض به‌سر می‌برند.شهرداری از پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ بیمه این کارگران خودداری می‌کند. کارگران شهرداری شوش  از روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه دست به تجمع زده اند اما هیچ‌یک از مقام‌های شهرداری و فرمانداری حاضر به پاسخگویی به آنها نشده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-