کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیوستن کشاورزان بلژیک به جمعِ همکارانِ معترضِ اروپاییِ

کشاورزان بلژیکی معترض از شب دوشنبه 9 بهمن ماه با بستن جاده‌ها از طریق تراکتورهای خود،اعتراض شان به سیاست‌‌های دولت این کشور را نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،شمار زیادی از کشاورزان و رانندگان ماشین آلات کشاورزی در بلژیک نیز مانند دیگر کشاورزان و رانندگان در رومانی، هلند، آلمان و فرانسه به جمع معترضان علیه سیاست‌های جدید کشاورزی اتحادیه اروپا پیوستند.در کشور همسایه‌ی فرانسه یعنی بلژیک، کشاورزان کارزاری را از چند روز پیش ایجاد کردند که براساس آن،تا زمان آمدن دولت این کشور پای میز مذاکره برای تغییر سیاست‌های جدید در حوزه کشاورزی،مسدودسازی بزرگراه‌های مهم و جاده‌های منتهی به پایتخت این کشور ادامه می‌یابد.شایان ذکر است که در هفته‌های اخیر،اعتراضات مشابه کشاورزان در آلمان، لهستان، رومانی و هلند نیز شکل گرفته و به اعتقاد معترضان؛سیاستمدارانِ پوپولیست و ملی‌گرای افراطی در اروپا تلاش می‌کنند تا از خشم ایجاد شده علیه دولت‌های لیبرال موجود برای مقاصد سیاسی خود در انتخابات‌ها و همچنین علیه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اروپا سود ببرند.