کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پیوستن کارگران پروژه‌ای نفت به خیزش سراسری مردم ایران

صبح روز دوشنبه ۱۸ مهرماه، کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار دست به تجمع و سردادن شعار زدند.

پیش از این فراخوان هایی منتشر شده بود که کارگران نفت را به برگزاری تجمع های اعتراضی قبل از شروع کار دعوت کرده بود. در یکی از ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، کارگران که اجتماع بزرگی تشکیل داده اند شعار می دهند: «ایرانی با غیرت، حمایت حمایت». در ویدئوی دیگری کارگران سایت یک پتروشیمی بوشهر یک صدا فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و «بی شرف، بی شرف» سر می دهند. گفتنی است کارگران با ریختن سنگ در وسط جاده، راه را مسدود کرده اند.