کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

کاگران “پیشتاز سوسیالیست خوزستان”، لوله سازی اهواز روز جمعه 8 مهر ماه با انتشار اطاعیه ایی اعلام کرد که آنها نیز همانند سایر شهروندان برای همراهی  و حمایت از اعتراضات مردم ایران دست به اعتراض میزنند

در بخشی از این اطلاعیه آمده بود که  “روز شنبه ۹ مهر برای همراهی مردم ایران دست به اعتراض میزنیم . ما کارگران پیشتاز خوزستان ازمردم آزاده خوزستان دعوت میکنیم در جنبش سراسری و اعتصاب و اعتراض آن ها همراه شوند. ما از جوانان خوزستان می خواهیم به اعتراض سراسری جوانان سرتاسر ایران بپیوندند. ما در این روز از اعتصاب و اعتراض در کارخانجات و محل کار در خوزستان به خصوص شرکتهای فعال درامر اعتصابات کارگری حمایت کرده و به مبارزه برای آزادی و علیه سرکوب و کشتار و بازداشت جوانان و مردم عدالتخواه و برابری طلب، ادامه می دهیم.”

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-