کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پیوستن کارکنان شرکت نیرو محرکه به اعتصاب سراسری

کارکنان شرکت نیرو محرکه قزوین روز پنجشنبه 3 آ بانماه  به اعتصاب سراسری کارگران صنعت خودروسازی پیوستند؛ این هفتمین اعتصاب در شرکت‌های خودروسازی است.

آنها خواستار رسیدگی و پاسخگویی مقامات شرکت به خواسته‌های خود می‌باشند. کارگران نیروی محرکه قزوین، علیرغم تهدیدات مقامات این شرکت به اعتصاب خود ادامه داده‌اند.از ابتدای مهرماه تاکنون بجز شرکت نیرو محرکه در ۶ شرکت دیگر خودرو‌سازی اعتصاب‌‌هایی صورت گرفته است. صنایع خودروسازی تحت تسلط سپاه پاسداران است. پیش از این سپاه پاسداران،  هرگونه اعتراض در این صنایع را سریعا امنیتی و سرکوب می‌کرد. اعتراض کارگران با گسترش خیزش سراسری در حال افزایش است و می‌تواند به این ترتیب شریان اقتصادی حاکمیت را قطع کند.