کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیوستن چین به کنوانسیون منع کار اجباری

به گزارش سازمان جهانی کار، طی مراسمی در مقر  سازمان جهانی کار، “آی ال او”، چین اسناد تصویب دو کنوانسیون بنیادی دیگر سازمان جهانی کار از جمله کنوانسیون منع کار اجباری را به دفتر این سازمان ارائه کرد.

با این مصوبات، چین، که یکی از کشورهای عضو مؤسس آی ال او است، تعهد خود را به احترام، ترویج و تحقق اصول و حقوق اساسی آی ال او در محل کار تقویت می‌کند. کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان جهانی کار استفاده از کار اجباری را در تمام اشکال آن ممنوع می‌کند و دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که اعمال کار اجباری را به عنوان یک جرم کیفری مجازات کنند. بر اساس آخرین برآوردهای جهانی هنوز حدود ۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان وجود دارند که تحت تهدید یا اجبار مجبور به کار هستند. علاوه بر این، بسیاری از کارگران، که به‌ویژه از پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا آسیب دیده‌اند، در برابر گرفتار شدن در کار اجباری آسیب‌پذیرتر شدند.