کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

پیوستن شماری دیگر از جوانان به صفوف پیشمرگان  کومه له

روز یکشنبه 9 آذرماه، دسته ائی دیگر از جوانان پس از طی دوره آموزشهای  سیاسی – نظامی، در مراسمی که در مقر مرکزی کومه له برگزار شد، به صف پیشمرگان کومه له پیوستند.

این مراسم با اعلام فهرست برنامه های آن توسط “کانی کرم پور” آغاز شد. مراسم با اجرای سرود انترناسیونال، سرود همبستگی بین المللی کارگران جهان و رعایت یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ادامه یافت. به دنبال “کاوه گلمحمدی” مسئول آموزشگاه پیشمرگان کومه له به مناسبت پیوستن این رفقا به صفوف کومه له سخنانی ایراد نمود.   سپس پیشمرگان تازه مسلح شده، سلاحها و  کارت شناسائی خود  را از مسئولین آموزشگاه دریافت کردند.  در بخش دیگری از مراسم “تینا خلیفه ائی” به نمایندگی از پیشمرگان تازه مسلح شده پیامی را قرائت کرد.  این مراسم در میان شادی، رقص و پایکوبی پیشمرگان و در فضائی مملو از رفاقت و صمیمیت به پایان رسید.