کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیوستن رانندگان اعتصابی آلمان به جنبش دفاع از محیط زیست

به گزارش روزنامه گاردین چاپ انگلستان،روز سه شنبه 8 اسفندماه شماری از اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل آلمان (وردی) همراه با جنبش حمایت از محیط زیست در این کشور به خیابان‌ها آمد.

کارگران بخش حمل و نقل عمومی و رانندگان در سراسر آلمان برای یک هفته اعتصاب نیم شیفتی و برنامه‌ریزی شده به فعالان محیط زیست ملحق ‌شدند.حدود یکصد هزار راننده و کارگر حوزه حمل و نقل آلمان در این اعتصاب شرکت کردند و از آنجا که برلین و فرانکفورت دو شهری هستند که کمبود راننده دارند،اعتراض آنان به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه محیط زیست و بهبود کیفیت سوخت مصرفی و استفاده از سوخت‌های جایگزین سالم،ضربه جدی به کارفرمایان و دولت در آلمان زده است.معترضان خواستار تغییر قوانین محیط زیستی اروپا به نحوی شدند که کمترین آسیب به محیط زیست و اقتصاد وارد شود.