کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیوستن استرالیا به کنوانسیون منع خشونت و حداقل سن کار

به نقل از سازمان جهانی کار، استرالیا به کنوانسیون شماره ۱۹۰ سازمان جهانی کار در مورد خشونت و آزار و اذیت در محل کار و کنوانسیون شماره ۱۳۸ در مورد حداقل سن کار پیوست.

با تصویب این دو کنوانسیون یا مقاوله‌نامه، استرالیا تا به حال ده سند از یازده سند اساسی سازمان جهانی کار را تصویب کرده است.  در این هفته استرالیا سند تصویب کنوانسیون خشونت و آزار و اذیت، ۲۰۱۹ را نزد دبیرکل سازمان جهانی کار تودیع کرد. این کشور بیست و هشتمین کشور در جهان و دومین کشور در اقیانوس آرام است که کنوانسیون شماره ۱۹۰ را امضا نموده و ۱۷۶مین کشور در جهان است که کنوانسیون شماره ۱۳۸ را تصویب کرده است.

کنوانسیون شماره ۱۹۰ یک ابزار برجسته برای منع آزار و اذیت فیزیکی، روانی و جنسی در محیط کار است. این اولین استاندارد بین‌المللی کار است که به خشونت و آزار و اذیت در بازار کار جهانی می‌پردازد.