کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی کشاورزان اعتصابی هند پس از یک سال اعتراض

ده‌ها هزار کشاورز هندی، روز شنبه 20 آذرماه، پس از یک سال و سه ماه اعتصاب و بست‌نشینی، با تحمیل خواسته‌های خود به دولت دست راستی “ناراندا مودی” برای پایان اصلاحات، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان اعتراض‌ها و توقف پیگرد کیفری معترضان، پیروزمندانه به خانه بازگشتند.

گفتنی است، نخست وزیر هند ماه گذشته در یک نطق تلویزیونی عقب‌نشینی دولت و پارلمان از سه برنامه اصلاحات کشاورزی را رسما اعلام کرده بود. با وجود عقب‌نشینی رسمی دولت هند و لغو اجرایی شدن قانون اصلاحات کشاورزی، دهقانان اعتصابی خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان جان‌باختگان‌ اعتراض‌ها، پایان پیگرد کیفری سازماندهندگان اعتصاب‌ها و تعیین بهای تضمینی خرید محصولات بودند. دولت مودی، بخشی از این خواسته‌ها را برآورده کرده و برای بخشی دیگر، کمیسیون تشکیل داده است .با وجود پایان این بست‌نشینی کم‌سابقه، کشاورزان به دولت ناراندا مودی هشدار داده اند که در صورت وفادار نبودن حکومت به وعده‌هایش، آن‌ها به دهلی بازخواهند گشت.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah