کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پیروزی کارگران معدن کرومیت آسمینون

به دنبال اعتراضات متحدانه و پیگیر کارگران معدن کرومیت آسمینون کرمان، کارفرمای این معدن از ادامه بهره برداری خلع ید گردید.

یکی از کارگران با بیان اینکه، اخیراً به مدت دو ماه این معدن تعطیل شد و به دنبال اعتراضات کارگری این موضوع در دستورکار شورای تأمین استان قرار گرفت، اظهار داشت: اردیبهشت ماه امسال کارفرما به این بهانه که کارِ این معدن صرفه‌ اقتصادی ندارد، معدن را تعطیل و ۱۳۰۰ کارگر را از کار بیکار کرد. اوایل سال گذشته نیز معدن به همین بهانه تعطیل شد که بعد از اعتراض چند روزه‌ کارگران بازگشایی شد.  گفتنی است کارگران معدنِ کرومیتِ آسمینون پیشتر در اعتراض به بیکاریِ دو ماهه و نداشتنِ منبع درآمد، دست به تجمع زده بودند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-