کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی موفقیت آمیز اعتصاب معلمان و کارکنان مدارس کالیفرنیا

کارکنان و معلمان آموزش و پرورش لس آنجلس مرکز ایالت کالیفرنیای آمریکا پس از دور جدید اعتصابات خود توانستند در یکی از بزرگترین سیستم‌های مدارس این کشور، یک قرارداد کار جدید را به دولت تحمیل کنند.

توافق کارگران که در این هفته به رای گذاشته شد، شامل ارتقای سطح دریافتی کارکنان آموزش و پرورش این ایالت از متوسط ۲۵ هزار دلار در سال به بیش از ۳۲ هزار دلار در سال (با بیش از ۳۰ درصد افزایش) بود. همچنین توافق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ایالتی شامل یک پاداش پایان سال ۱۰۰۰ دلاری برای کارکنان و معلمانی است که در طول همه‌گیری کرونا نیز کار کرده‌اند. این کارکنان مزایای بیمه‌ای درمانی شخصی و خانوادگی نیز دریافت کردند.  هزاران کارگر نیز در روزهای گذشته در حمایت از معلمان لس آنجلسی طی یک ماه گذشته دست به اعتصاب زدند . گفتنی است بحث افزایش حقوق کارکنان مدارس کلیه رانندگان اتوبوس، کارگران کافه تریای مدارس، مربیان، مشاوران و دستیاران مدارس و کلیه کارمندان دیگر را شامل می‌شد و همه این افراد در چهارچوب یک اتحادیه وارد فرآیند مطالبه‌گری شده بودند.