کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی تاریخی اولین زن چپگرا به عنوان رئیس جمهور مکزیک

کلودیا شینبام، شهردار سابق مکزیکوسیتی و نامزد حزب چپ‌گرای مورنا  با حداقل ۵۸ درصد آرا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در مکزیک به پیروزی رسید.

بر پایه گزارشات منتشر شده، این انتخابات خشن‌ترین انتخابات در تاریخ معاصر بوده است، به طوری که بیش از ۳۰ نامزد پست‌های محلی و منطقه‌ای که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، کشته شدند و صدها نفر دیگر از ترس گروه‌های جنایتکار از انتخابات کنار کشیدند. کلودیا شینبام ۶۱ ساله است و در کارزارهای انتخاباتی‌اش بر تاریخ‌سازی زنان در مکزیک و تغییرات بنیادین پای فشرده است.