کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی بزرگ کارگران کارخانه گوتراش در ترکیه

کارگران کارخانه گوتراش در ترکیه بعد از چند روز اعتصاب مداوم سرانجام موفق شدند مالکان کارخانه را وادار به تسلیم کرده و با افزایش 65 درصدی حقوقشان موافقت کنند.

کارخانه گوتراش واقع در شهر کورفز در استان “کوجایلی” ترکیه است  و 30 درصد کل تولیدات کود شیمیایی ترکیه را از آن خود کرده است. به دنبال افزایش تورم 400 کارگر این کارخانه با خواست افزایش 65 درصدی حقوق و مزایا دست به اعتصاب زدند و بعد از چند روز موفق شدند مالکان کارخانه را وادار به تسلیم شدن در برابر خواسته هایشان کنند