کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی بزرگ‌ کارگران اکوادور پس از ۱۸ روز اعتراض سراسری

دولت اکوادور پس از ۱۸ روز اعتصاب کارگران این کشور، روز شنبه 11 تیرماه، نهایتاً با رهبران سازمان‌های بومی این کشور برای اجرای بخشی از خواسته‌هایشان مجبور به توافق شد و اعتراضات پایان یافت.

این اعتراضات که توسط سازمان بومی «کونای» سازمان‌دهی شد، از ۱۳ ژوئن در اکوادور آغاز شد. درخواست‌های تظاهرکنندگان شامل کاهش قیمت سوخت، کنترل قیمت برخی کالاها، پایان وضعیت اضطراری و خصوصی‌سازی‌ها، افزایش بودجه بهداشت و محدود کردن صنایع معدنی و نفتی در مناطق حفاظت شده بود. در جریان این اعتصابات که بیش از ۲ هفته اکوادور را فلج کرد، ۶ نفر کشته و صدها نفر زخمی یا دستگیر شدند. در این توافقنامه، قیمت سوخت ۱۵ سنت کاهش پیدا کرده و عنوان شده که بودجه بهداشت و درمان افزایش پیدا کند. دولت اکوادور اکنون ۹۰ روز فرصت دارد تا برای خواسته‌های گروه‌های بومی راه حل ارائه دهد.