کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پیروزی اپوزسیون و چپ های ترکیه در انتخابات شهرداریها

روز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه، مردم اِلیح(باتمان) در شمال کوردستان پس از نتایج اولیه و پیروزی ارزشمند حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، دَم پارتی، به خوشحالی پرداختند.

انتخابات محلی در شمال کوردستان و ترکیه با شمارش ۹۹.۸۲٪ آراء، با شکست تاریخی حزب عدالت و توسعه، آ.ک.پ و پیروزی احزاب اپوزسیون همراه بوده است. نتایج آرا نشان می دهند که حزب جمهوری خواه خلق در استان های غربی ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین و بسیاری استان های دیگر برنده انتخابات شده است. گفتنی است پس از شمارش آراء و اعلام پیروزی احزاب اپوزسیون هزاران نفر به خیابانها آمدند و  شعار “زن، زندگی، آزادی” سر دادند.