کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

پیام تسلیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد شعبانی

امروزیکشنبه ۳۰ خرداد مطلع شدیم که متاسفانه رفیق فرهاد شعبانی عضوکمیته مرکزی کومله “سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ” براثر بیماری سرطان در شهراستکهلم دیده از جهان فرو بست.
رفیق فرهاد شعبانی از رفقای قدیمی وچهره ای شناخته شده درصف نیروهای انقلابی ،آزادیخواه وکمونیست است .رفیق فرهاد ازپیش از آغازقیام ۵۷ تا کنون علیه رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی ، در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ،برای آزادی و برابری و سوسیالیسم در صفوف کومله و حزب کمونیست ایران بی وقفه مبارزه و تلاش فراوانی انجام داد. جانباختن رفیق فرهاد شعبانی بدون شک ضایعه ای برای صفوف جنبش آزادیخواهی و برابری می باشد و جای او در ادامه این مبارزه خالی خواهد بود.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درگذشت رفیق فرهاد شعبانی را به خانواده ایشان ، بستگان ، رهبری و رفقای صفوف حزب کمونیست ایران و کومله تسلیت می گوید و خود رادرغم از دست دادن رفیق فرهاد شریک می داند.
یاد رفیق فرهاد شعبانی گرامی و زنده است.

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت
۳۰ خرداد ۱۴۰۰