کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

پویش مردمی پاکسازی شهرک نی مریوان در استقبال از نوروز

روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفندماه،گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست در شهرک «نی» مریوان،در یک اقدام دسته‌جمعی به پاکسازی کوچه و خیابان‌های این شهرک پرداختند.

زنان،مردان و کودکان در دسته ها و گروه های متعدد در این پویش مردمی شرکت داشتند و همکاری و همبستگی بی نظیری را از خود نشان دادند.همچنین همزمان با سیل روزهای گذشته در بلوچستان،جامعه مدنی و مردمی شهرک «نی» تحت عنوان کمپین از «نی تا بلوچستان» اقدام به جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی به مردم سیل‌زده بلوچستان کردند.