کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پوشیدن اجباری مقنعه مشکی برای کارکنان زن داروخانه ها

سازمان غذا و داروی ایران دستورالعملی را به داروخانه ها ابلاغ کرده که براساس آن همه زنان شاغل در داورخانه‌ها ملزم به پوشیدن مقنعه به رنگ «مشکی» شده‌اند.

براساس این ابلاغیه کلیه کارکنان داروخانه موظف به رعایت «رفتار حرفه‌ای، اخلاق داروسازی و کلیه شئون اسلامی و قانونی» در همه جنبه‌های ارائه خدمت در داروخانه هستند و موسس داروخانه باید بر رعایت موارد فوق توسط سایر کارکنان داروخانه نظارت داشته باشد. در هفته‌های اخیر اجرای طرح حجاب و عفاف در دستورکار ستاد امر به معروف و نهی منکر قرار گرفته است و مقام‌های ایران دربخشنامه‌هایی به سازمان‌ها، ادارات و مراکز تجاری آنها را ملزم به رعایت حجاب کرده‌اند.