کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پنجمین هفته خیزش علیه جمهوری اسلامی

پنجمین هفته خیزش علیه جمهوری اسلامی1

اعتراضات مردمی در چهارشنبه شب شدت گرفته و در چندین شهر و مناطقی از تهران ادامه یافته است.

چند منطقه ی تهران شاهد تظاهرات معترضین و شعارهای ضدحکومتی بوده است.  در شهرهای اسلامشهر،  اصفهان،  مشهد، بوکان، کرمانشاه، سنندج و کامیاران هم معترضان به خیابان‌ها آمدند و با روشن کردن آتش خیابانها را مسدود کردند.  در شهرهای مهاباد و دیواندره نیز بازاریان بار دیگر دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر، معترضان در بخشی از جاده ساوه آتش روشن کردند و مانع عبور خودروی نیروهای سرکوبگر شدند. در همین  روز دانشجویان بار دیگر در دانشگاه‌های اصفهان، تهران، مازندران و کرمانشاه، تجمع کردند. همزمان خبر رسیده که شعارنویسی دانشجویان علیه حکومت در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. گفتنی است در پنجمین هفته از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، گروه های مختلف از شهروندان محلات تهران و تمام شهرهای ایران خواسته اند در روز شنبه ۳۰ مهر ماه از ساعت ۱۱ صبح در محلات اطراف بازار و دانشگاه‌ها و از ساعت ۱۵ در محلات مختلف کشور تجمع کنند.