کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پنجمین روز از اعتصاب کارمندان سیف‌خودرو

کارمندان سیف‌خودرو روز چهارشنبه 9 آذر ماه برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پایین دستمزد و همچنین عدم رسیدگی به دیگر مطالباتشان، دست از کار کشیدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، با توجه به حجم کاری فعلی، کارگران می خواهند که مدیریت در رابطه با افزایش حقوق اقداماتی داشته باشد. وی همچنین می افزاید “این میزان ساعات کاری با دستمزدی که در حال حاضر ارائه می شود، متناسب نیست.” این کارگر با تاکید بر ضرورت اختصاص سختی کار در این شرکت گفته است: «برخی از فعالیت‌های این شرکت، نیازمند توجه بیشتر مدیران است. چراکه مطابق قانون، سختی کار شامل این موارد می‌شود و  کارگران خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.