کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمپ 24 واحد صنفی در شهر ری

پلمپ 24 واحد صنفی در شهر ری 4

بر اساس گزارشات منتشر شده، بیست و چهار واحد صنفی در سه روز ابتدایی ماه رمضان در شهر ری پلمب شدند.

فرمانده انتظامی رژیم در شهرستان ری پلمب این واحدهای صنفی را در راستای اجرای طرح موسوم به “نظارت بر اماکن در ایام ماه رمضان”، عنوان کرد. نامبرده، با اشاره به بازدید از ۹۷ واحد صنفی این شهرستان از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون، افزود: “در این طرح ۲۴ واحد صنفی به دلیل عدم توجه به اخطارهای داده شده پلمب و به ۷۳ واحد صنفی نیز اخطار پلمب داده شد.”