کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمپ هشت واحد صنفی در شهرستان لامرد

هشت واحد صنفی روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه، در پی اجرای طرح موسوم به “پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی” در شهرستان لامرد، پلمپ شدند.

علاوه برپلمپ این تعداد واحد، بیش از هفتاد و پنج واحد صنفی دیگر توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی مورد بازدید قرار گرفتند. شایان ذکر است، هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب، به بهانه های مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” و “شئونات اسلامی” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند.