کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمپ محل کار یک آشپز در گرگان

محل کسب و کار “حسن کریمی” اینفلوئنسر، معروف به «عمو حسن» در گرگان روز پنجشنبه 23 فروردین ماه، ‌ پلمب شد.

طبق گزارشات، دلیل این پلمب، عدم رعایت “حجاب اجباری” عنوان شده است. گفتنی است، حسن کریمی معروف به عمو حسن، اینفلوئنسری است که در زمینه آشپزی مشغول فعالیت و کسب درآمد است.