کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمپ شدن پنج باشگاه ورزشی به دلیل مختلط بودن

پنج باشگاه ورزشی در تهران، طی چند روز گذشته به دلیل “مختلط بودن”‌ توسط ماموران اداره اماکن رژیم پلمب شدند.

پلمب اماکن کسب و کار به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی یا مسائل امنیتی، موضوعی رایج در ایران است. به گفته کاربران شبکه های اجتماعی، پلمب این باشگاه‌ها به دلیل “مختلط بودن” می‌تواند نشانه‌ای از تشدید محدودیت‌ها برای فعالیت‌های مختلط زنان و مردان در اماکن عمومی باشد.