کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمب 20 واحد صنفی در هرمزگان به دلیل طرح عفاف و حجاب

در ادامه اجرای طرح “عفاف و حجاب” روز یکشنبه 3 دی ماه دستکم ۲۰ واحد صنفی در هرمزگان پلمب شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان مدعی شد:اجرای این طرح به منظور پاسخگویی به دغدغه و مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با فروشندگانی که بصورت کشف حجاب اجباری علنی و با البسه نامتعارف در انظار عمومی فعالیت می‌کنند،در دستور کار قرار گرفت.این مقام رژیم افزود:ماموران پلیس نظارت براماکن عمومی استان طرح کنترل و نظارت صنوف را در چهار مجتمع تجاری در بندرعباس اجرا و در اجرای این طرح از تعداد ۳۷۵ واحد صنفی بصورت محسوس و غیر محسوس بازدید کردند که ۲۰ واحد صنفی متخلف شناسایی و با هماهنگی قضایی پلمپ شدند.شایان ذکر است که پس از خیزش زن، زندگی، آزادی واحدهای صنفی زیادی به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری یا ارائه خدمات به افراد بدون حجاب اجباری،از سوی مقامات امنیتی پلمب شده‎اند و ضررهای جبران ناپذیری به صاحبان مشاغل وارد شده است.