کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمب ۶۵ واحد صنفی در همدان در ۱۲ روز ابتدایی ماه رمضان

پلمب ۶۵ واحد صنفی در همدان در ۱۲ روز ابتدایی ماه رمضان1

گزارش منتشرشده در روز یکشنبه 5 فروردین ماه حاکی از آن است که دستکم 65 واحد صنفی در ماه رمضان در همدان به دلیل آنچه دادستان این شهر “عدم رعایت ضوابط ابلاغی در ماه رمضان” عنوان کرد،پلمب شده اند.

دادستان عمومی همدان با اشاره به نظارت،بازرسی و برخورد با واحدهای صنفی و اغذیه‌ سراهایی که ضوابط ابلاغی این ماه را رعایت نکردند،گفته است که در همین راستا تاکنون شصت و پنج واحد صنفی در شهر همدان پلمب شده اند.گفته میشود که هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان،عدم رعایت “شئونات اسلامی”،اجرای موسیقی زنده،رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند.ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.