کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمب و توقف فعالیت های دو کافی شاپ در جهرم

روز سه شنبه 22 اسفندماه دو کافی شاپ توسط پلیس اماکن انتظامی در جهرم به دلیل آنچه “عدم رعایت موازین شرعی” عنوان شده است،پلمب شدند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جهرم اظهار کرد:کلیه واحدهای صنفی کافه تریا و کافی شاپ ها و قهوه سرا در ماه رمضان در روز تعطیل و صرفا بعد از اذان مغرب می توانند فعالیت نمایند.گفتنی است که هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری به بهانه های مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان،عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند.ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.