کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمب شدن دو کافه رستوران در بابلسر

روز شنبه ٢٨مهرماه “رستوران ماسو و کافه رستوران ژوته” در بابلسر به دلایلی همچون اجرای موسیقی زنده، عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کشف مشروبات الکلی،توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر پلمب شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،این اقدام با دستور دادستان و توسط نیروهای اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر صورت گرفته است.گفته میشود که در ماه های اخیر نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند.پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری” از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.