کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پروژه فیلتربان و طرح رصد کاربران

پروژه فیلتربان در گزارشی تحقیقی با اشاره به مراحل فیشینگ اطلاعات کاربران در ایران می‌گوید شرکت «یافتار» طرح رصد کاربران را به دادستانی ارائه داده است.

بنابراین گزارش، “یافتار”، خدمات سامانه خارجی را از طریق نمونه‌شبیه‌سازی‌شده ارائه می‌کند و با فیشینگ، اطلاعات کاربر را گرفته و آمار صفحات بازدید شده او را در اختیار می‌گیرد. شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش که با نام یافتار نیز شناخته می‌شود پس از تاسیس در سال ۱۳۹۲ به یکی از پیمانکاران فیلترینگ در ایران در پروژه‌هایی نظیر سنجش برهنگی و بی‌حجابی در اینترنت تبدیل شد .