کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پرونده‌سازی هیئت تخلفات اداری علیه روح‌الله مردانی

هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش استان البرز با پرونده‌سازی و اتهاماتی که ناشی از تفتیش عقیده می باشد، علیه معلم و فعال صنفی “روح‌الله” مردانی تشکیل پرونده داد.

در این پرونده که با استناد به گزارش مدیرکل آموزش وپرورش تنظیم شده، اتهامات روح الله مردانی “شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تجمعات غیرقانونی، مواردی همچون “انتشار فیلم و تصاویر مبتذل و سیاسی” و مطالب صفحه شخصی او در اینستاگرام عنوان شده است.