کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پرونده‌سازی علیه شریفه محمدی با انتساب اتهام بغی

پرونده‌سازی علیه شریفه محمدی با انتساب اتهام بغی

کمپین “شریفه را آزاد کنید” روز شنبه 9 تیرماه طی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده شریفه محمدی زندانی سیاسی با اشاره به طرح اتهام “بغی” علیه وی،چنین اتهامی را نتیجه پرونده‌سازی اداره اطلاعات عنوان کرد.

در این گزارش آمده است که انتساب چنین اتهامی به بهانه عضویت فرشته محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پیش از سال 1390 بوده است.همچنین این کمپین نوشت که هیچ اقرار و یا اعترافی در این باره در پرونده شریفه محمدی وجود ندارد و اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم” از ابتدا با هدف استنتاج “قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی” ( بغی ) مطرح شده است.گفته میشود که شریفه محمدی در مدت اخیر بازداشت خود بارها جهت اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه شدید قرار گرفته است.وی اواسط آذر سال گذشته توسط ماموران رژیم در منزل شخصی خود بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان لاکان رشت محبوس است.