کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پرداخت نشدن حقوق چند ماهه معلمان خرید خدمت سیستان و بلوچستان

روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه،نماینده سیستان و بلوچستان،در شورای عالی استان‌ها از پرداخت نشدن حقوق ۶ ماه معلمان خرید خدمات این شهر خبر داد.

فاروق اعظمی با اشاره به وضعیت ضعیف آموزش و پرورش و شرایط دشوار معیشتی گفت:کمبود نیروی انسانی در استان که بیشتر آن‌ها را معلمان خرید خدمات تشکیل می‌دهد تنها یکی از مشکلات آموزشی است.وی افزود:کمبود فضای آموزشی و کیفیت پایین فضاها از مشکلات مهم دیگری است که به آموزش کودکان لطمه وارد کرده و پرداخت نشدن حقوق معلمان را سبب بی‌انگیزگی آنها و قربانی این بی توجهی مقامات را دانش آموزان دانست.