کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پایان موفقیت آمیز اعتراض کارگران کاغذسازی پارس

کارگران کاغذسازی پارس پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات خود با کارفرما، روز یکشنبه 16 اردیبهشت ما، به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

بیش از ۵۰۰ کارگر این کارخانه از حدود دو هفته پیش به دلیل تبعیض و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش اندک در نتیجه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در این واحد تولیدی و برخی مطالبات صنفی دیگر اعتراض کردند. پس از استمرار این تجمعات و پیگیری کارگران جهت رسیدن به خواسته هایشان، مسئولان کارخانه در نهایت، پیمانکار تامین نیرو را از کنار گذاشته و علاوه بر این با هریک از کارگران قرارداد سه ماهه امضاء کرده و به حقوق هریک از کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه کرد.