کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پایان موفقیت آمیز اعتراض کارگران مجتمع تجاری اروند

روز پنجشنبه 13 آذر ماه با پرداخت بخشی از معوقات مزدی کارگران مجتمع تجاری اروند خرمشهر، اعتراض هفت روزه این کارگران خاتمه یافت.

به دنبال تجمع اعتراضی یک هفته گذشته ۴۰ کارگر شاغل در مجتمع تجاری اروند خرمشهر روز پنجشنبه کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند. یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات کارگری در این مجتمع تجاری نداشتن قرارداد کار با کارگران بوده است که مسئولان وعده دادند به زودی قرارداد امضا می‌کنند. بر همین اساس؛ تمامی کارگران از ساعت آغازین کار روز پنجشنبه به کار خود بازگشته و فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته‌اند.