کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

پایان اعتصاب غذای زندانیان در زندان ارومیه

بنا بر گزارش منتشره روز پنجشنبه 20 آذرماه، چهارده زندانی محبوس در زندان ارومیه در پی وعده پاسخگویی مسئولین این زندان به خواسته هایشان، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

“دارا رشیدی، حسین عثمانی، سالار صدیق همدانی، ابراهیم صدیق همدانی و آران  تیباش”، پنج زندانی سیاسی به همراه “جواد یوسفی، بهزاد عباسی قراگوز، سید آرام امین الاسلام زاده، فاروق لواشلویی، محسن محالی، محمد حسین پور، خسرو زرستان، توفیق عبدالهی و ایرج صوفی”، ۹ زندانی عقیدتی در زندان ارومیه که از صبح روز چهارشنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در پرونده‌های خود  دست به اعتصاب غذا زدنده بودند در پی وعده پاسخگویی مسئولین مقامات غذایی به خواسته ها و مطالباتشان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.