کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پاکسازی شهرهای مختلف از بنر‌های تبلیغات انتخاباتی رژیم

گزارشات منتشرشده در روز پنجشنبه 10 اسفندماه حاکی از آن است که جوانان آزادیخواه شهرهای مختلف،بنرهای متعلق به کاندیدا‌های تبلیغات انتخاباتی جمهوری اسلامی را از سطح شهرها پاکسازی کرده‌اند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که مردم سراسر ایران روز جمعه با رمز “در خانه می‌مانیم” علاوه بر عدم حضور در نمایش انتخاباتی،با برپایی اعتصاب عمومی نمادین،بلوغ سیاسی خود را به نمایش می‌گذارند و به جمهوری اسلامی جواب “نه” خواهند داد.همچنین آزادی‌خواهان با نصب پارچه نوشته‌هایی در سطح شهرهای محل سکونت خود که روی آن عبارت “ٚرای ما نه” درج شده،نمایش انتخاباتی پیش‌رو را تحریم کردند و خواستار برچیدن تمامیت حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی شدند.شایان ذکر است که شهروندان و جوانان مبارز در ده‌ها شهر از جمله تهران، مشهد، اهواز، زاهدان و سنندج ضمن پاره کردن و دور انداختن بنرهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی،با شعارنویسی،نصب پارچه نوشته و پاشیدن رنگ بر بنرها به صورت خودجوش علیه نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی اقدام کردند.