کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وقوع دو انفجار در بغداد

منابع خبری عراقی روز یکشنبه 26 دیماه از وقوع دو انفجار در منطقه «الکراده» در مرکز بغداد خبر دادند.

به گفته یکی منبع امنیتی عراق ،یک بسته انفجاری منفجر شد و بانک جیهان در میدان «الواثق» هدف قرار گرفت و خسارات بسیاری به آن وارد شد. در جریان این انفجار، یک نیروی حفاظتی از بانک هم زخمی شد. به گفته این منبع، انفجار دوم نیز در بر اثر یک بسته انفجاری در فروشگاه مشروبات الکلی بوده است. هنوز از تلفات احتمالی این انفجارها اطلاعاتی در دست نیست.هیچ گروهی تاکنون هم مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.