کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع درگیری و خشونت در پی امر به معروف در ورزنه

دخالت چند فرد تحت عنوان “امر به معروف” در نوع پوشش شماری از شهروندان در شهرستان ورزنه،روز جمعه 11 فروردین ماه به بروز درگیری میان آنان انجامید.

به گفته شاهدان عینی در جریان این درگیری دستکم 5 تن بازداشت شدند. درهمین خصوص مریم بنی رضی٬ پرستار اهل قم٬ با اتهام «کشف حجاب»  نیز به ۱۰ روز حبس و برای «اخلال در نظم عمومی» هم به ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.دادگاه همچنین برای «تکمیل مجازات» او را به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرده است.