کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وقوع تیراندازی در ایالت ایندیانای آمریکا

روز یکشنبه 31 شهریور ماه، شش نفر در اثر اصابت گلوله در جریان یک تیراندازی در شهر “ایندیاناپلیس” از ایالت ایندیانای آمریکا زخمی شدند.

به گفته مأموران پلیس این حادثه در خیابان مریلند غربی اتفاق افتاده و آنها توانستند شش زخمی را در مکانهای مختلف در نزدیکی رستورانی در این خیابان پیدا کنند. پلیس می گوید دو تن از قربانیان در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. گفتنی است هنوز اطلاعاتی در مورد مضنونین این حادثه و انگیزه تیراندازی در دست نیست.