کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع تصادف مرگبار در محور خاش _ زاهدان

روز شنبه ۲۸ بهمن ماه،در پی برخورد دو خودرو پژو پارس و تویوتا سوختبر در محور زاهدان به خاش دستکم شش شهروند بلوج از جمله دو سوختبر جان خود را از دست دادند.

از هویت این شش شهروند جان باخته تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست.شایان ذکر است که فقدان فرصت های شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگان های نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای جان شان را از دست می دهند.