کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع تصادف مرگبار در  استان فارس

روز شنبه 20 اسفندماه تعدادی از پناهجویان اهل افغانستان در جریان وقوع تصادف استان فارس کشته شدند.

به گفته شاهدان عینی:در پی وقوع تصادف یک دستگاه پژو حامل مهاجران الفغانستانی با یک کامیون در محور نی ریز قطرویه سیرجان،10کارگر مهاجر افغانستانی و راننده خودرو کشته و سه کارگر دیگر به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.