کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وقوع انفجار مرگبار در کنگو

روز یکشنبه 5 دیماه در جریان وقوع یک حمله انتحاری در جمهوری دموکراتیک کنگو شش نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، اما مقامات کنگویی یک گروه شبه نظامی “متحد داعش” را مسئول این حمله می‌دانند.  سخنگوی ارتش در استان “کیوو شمالی” واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد، مأموران امنیتی مانع ورود عامل انتحاری به رستورانی در شهر “بنی” شدند اما او خود را در ورودی رستواران منفجر کرد. در پی این اقدام انتحاری شش نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.